Μόνο 1,864 Πάντα απομένουν στο φυσικό περιβάλλον τους σήμερα.

© Bernard De Wetter / WWF-Canon

Βοηθήσέ μας να αντιστρέψουμε τη μείωση του πληθυσμού τους!

Χάρη στην υιοθεσία σας:

  • Δημιουργούμε «πράσινους διαδρόμους» δάσους για να έρχονται σε επαφή απομονωμένες οικογένειες Πάντα.
  • Ενισχύουμε περιπολίες ενάντια στο παράνομο κυνήγι, την παράνομη υλοτομία και καταπάτηση δασών.
  • Ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες για να διαχειριστούν βιώσιμα τους σπάνιους βιότοπους όπου ζουν τα Πάντα.
  • Πιέζουμε για τη κατάλληλη νομική προστασία των βιότοπων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία υιοθεσίας